Suche auf Jelonneks Seiten
Aktuelles der Firma Jelonnek Transformatoren und Wickelgut GmbH

Jelonnek Transformatoren und Wickelgut GmbH

P.O. Box 1207
D-73443 Oberkochen
Röchlingstraße 7
D-73447 Oberkochen

Phone: +49 (0) 7364 / 5050
Fax: +49 (0) 7364 / 5452

E-Mail: info(at)jelonnek-trafo.com

Transmitters

  • in all shapes such as e.g. RM, E, ETD, EFD, EC, U
  • with pot core or toroidal core
  • with pins or as SMD
  • for switching power supplies